בלוג

שפת הסמלים היא
השפה הטבעית של הנפש

קרל יונג

 
1/12