כשאתם משנים את הצורה שבה אתם מסתכלים על דברים,
הדברים שאתם מסתכלים עליהם 
משתנים

ווין וולטר דייר

 

בלוג קונסטלציה - הכל יחסים