• Facebook
  • Instagram

© 2019 by Sivan Avni  Proudly created by Wix.com

טיפול זוגי והדרכת הורים בגישה מערכתית, מתאים במיוחד למי שמוכנים ובשלים לשפר את הדינמיקה המשפחתית שלהם.

 

הטיפול קצר וממוקד ולרוב מספיקות 10-12 פגישות כדי להביא לשינוי משמעותי ולתחושת הטבה.

המפגשים נערכים בקליניקה עם שני בני הזוג.