top of page

"תפילת האנרגיה" - שירה מרפאת מאת ברט הלינגר

יום ראשון תרגומי הלינגר בנוהל הגיע... והיום - כמה דברי שירה שעושים מסאז' טוב כזה לנשמה...

קחו כמה נשימות עמוקות, עשו לעצמכם נוח ונעים בגוף וקיראו ל-א-ט. זוהי קונסטלציה עצמית לכל דבר ועניין.


joy


"תפילת האנרגיה"


מידי יום מהיום,

אני אדם חדש,

מתמלא רוחניות ואהבה,

הווייתי קורנת כוח ושמחה.

אני אוהב את עצמי ואת כל שסביבי יותר.


מידי יום מהיום,

גופי מרפא ומחדש עצמו,

כל תאי גופי רוטטים חיים,

אני מבריא ומתחזק עוד.


מידי יום מהיום,

אני מקבל את כולי ואת האחרים,

משחרר חרדות ופחדים,

אני נעשה שלו ורגוע יותר.


מידי יום מהיום,

אני חי בהרמוניה עם הסובבים אותי,

מצב רוחי משתפר,

אני מחייך עוד ועוד.

olive branch

מידי יום מהיום,

אני מקבל את שפע היקום,

ממוני מתעשר

חיי שמחים ומספקים יותר.


מידי יום מהיום,

ליבי גואה בשלווה וחמלה,

אני מדבר בעדינות לסובבים אותי,

אני מלא באנרגיה וברעננות.

אני אוהב עצמי עוד ועוד.

אני אוהב את משפחתי עוד ועוד.


מידי יום מהיום,

אני שומר על הכל בסדר,

ביתי מלא בצחוק וגיל,

משפחתי שמחה,

אנו נהנים מחיי שפע וימים מאושרים.


מידי יום מהיום,

תהיה לי שלווה נפשית

אגשים את רעיונותיי ללא דיחוי.

מידי יום מהיום

אתגרים ומכשולים יתמעטו באופן טבעי,

כל עוד אכבד אותם ולא אתנגד,

הם במהרה יהפכו לגורלי.


מידי יום מהיום

חיי משפחתי ימתקו,

בן זוגי מושלם עבורי

והוא מעריך ואוהב אותי בחזרה.


מידי יום מהיום,

אני עטוף ביופי אינסופי של חסד,

גם אם אפגוש בנסיגות אדע - גם זה ביטוי של אהבה,

והן יחלפו בקרוב.


מידי יום מהיום,

אני מגלה מחדש את תמימותי,

אני מתעניין בסובבים אותי,

אני מחובר לטבע ומקשיב לכולם.

גופי מחלים,

מוחי מתחדד,

כל תאי גופי מתמלאים בחיוניות.


מידי יום מהיום,

אני מלא אנרגיה טובה,

ניסים ואהבה תמיד יהיו אותי,

אני יודע, הפכתי לשליח של אהבה,

אני מבטא את אהבתי הפנימית במילים חמות

ומביע משאלות כנות,

לגרום לכל מה שסביבי לזהור.share blog

 

סיון אבני - יועצת זוגית וממשפחתית. טיפול זוגי מבוסס קונסטלציה משפחתית ומובחנות. קריית טבעון ואונליין. לחצו כאן ליצירת קשר.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Anchor 1
bottom of page