top of page

מהי זוגיות אידיאלית?

באופן טבעי אנחנו מחפשים את בת/בן הזוג האידיאלי. האם היה לך אי פעם רצון למצוא את בת/בן הזוג האידיאלי?. דמיינו בני זוג אידיאליים, מהי תקוותם לקשר זוגי מאושר?


מה המשמעות של "אידיאלי" כאן? פירושו - "אתה בדיוק כמוני". אם כן, מהו קשר זוגי כאשר השניים זהים, כאשר אין הבדל בין הגבר והאישה, מה נותר אז לקשר הזוגי?


אנו צומחים בקשר זוגי כאשר יש שוני בין בני הזוג.

רק אז אנחנו מוצאים את דרכנו אל האהבה שמסכימה לקבל את בן הזוג כפי שהוא וכפי שהיא.


עתה נביט על בן הזוג שלנו בדיוק כפי שהוא או היא ונאמר לו/לה:

אני אוהב/ת אותך איך שאת/ה,
בדיוק איך שאת/ה.
אני נהנה/ית להיות איתך איך שאתה,
בדיוק איך שאתה.
אני מאושר/ת שאת/ה איך שאת/ה.

כיצד זה גורם לבן/בת הזוג שלנו להרגיש?

גם בן/בת הזוג שלנו יאמרו לנו אותו דבר:

אני אוהב/ת אותך איך שאת/ה, בדיוק איך שאת/ה.
איך שאת/ה, את/ה האושר שלי.

מה שתיארתי כאן הוא לא רק אהבת אדם. זוהי אהבה אלוהית לכוח שיצר הכל ושומר על הכל בתנועה כפי שהוא, שנוטה בחביבות לכל דבר כפי שהוא, בדיוק איך שהוא. כשאנחנו פונים כך בהסכמה לבן/בת הזוג שלנו, אנחנו חשים באהבת האל.


תרגום שלי לטקסט נהדר של ברט הלינגר בתוך: מכתבים חודשיים.


 

סיון אבני, מטפלת זוגית ומשפחתית בגישה מערכתית מבוססת קונסטלציה משפחתית. עוזרת לאנשים שגדלו במשפחות רעילות לקיים מערכת זוגית והורית בריאה מיטיבה יציבה ומאושרת להם ולילדיהם.


Anchor 1
bottom of page