top of page

כיצד תסמונת הכבשה השחורה משפיעה על מערכות משפחתיות?

הביטוי "שעיר לעזאזל" מתאר אדם שמוענש באופן שרירותי מקרב הקבוצה, על חטאי אחרים, מבלי שהיה אשם בדבר. האשמה היא "למען יראו וייראו" - הענשת יחיד על מנת שכלל הציבור יירתע מביצוע עבירה דומה בעתיד. מקורו של השעיר לעזאזל במצווה שהחל אהרון הכהן והייתה נהוגה בתקופת בית המקדש.

"ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני ה' פתח אהל מועד. ונתן אהרן על שני השעירים גורלות, גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל" [ויקרא ט"ז, 8]

השעיר הוא תיש ועזאזל הוא המדבר בשפה המקראית ומכאן התרגום לאנגלית SCAPEGOAT - מה שמוכר לנו בתור תסמונת הכבשה השחורה.black sheep


עקרון המחזוריות


ארגונים מערכתיים שואפים להתקיים באיזון מתמשך. יחד עם זאת נראה שמערכות מתקיימות בתנועת חיים מחזורית מאיזון להפרה של האיזון (כאוס) ומשם להתארגנות מחודשת במטרה להשיג איזון חדש.

לצורך שמירת האיזון מפתחת המערכת מנגנונים, שמטרתם לווסת את פעולות הגומלין של חבריה ולהיענות לצרכי הגדילה שלהם. גם המערכת המשפחתית בנויה על כך שלכל אחד ממרכיביה יש תפקיד חיוני בתוכה, את התפקיד מעצבים צרכיה של המשפחה, וממלא אותו האדם שנבחר לכך. לפי עקרון המחזוריות נוכל לזהות שלבי התפתחות צפויים במחזור החיים של המשפחה. בכל שלב תעבור המשפחה תהליך של התייצבות, שתופר בהמשך ותעמיד דרישות להתארגנות מחדש.מצבי לחץ במשפחה:


יכולת עמידה במצבי לחץ תלויה במידה רבה בטיב הארגון של המערכת המשפחתית, וביכולת שלה לאחד גמישות עם יציבות, כדי לאפשר גדילה של היחיד לצד קיום פיקוח על מילוי תפקידים חיוניים למשפחה ולחברה.


ממה נובעים מצבי לחץ במשפחה?


 1. לחצים חיצוניים: אירועים שמחוץ לשליטתה של המשפחה המעמידים את החסינות הקודמת של המערכת המשפחתית במבחן. בלחצים סביבתיים יש משקל רב לעובדה כי הקהילה כולה נפגעת, ונוצרת שותפות גורל. כאשר אפשר להטיל את האחריות והאשמה על גורם חיצוני, עשוי מצב הלחץ לחזק את המערך המשפחתי.

 2. לחצים פנימיים: לחצים אלה נובעים משורש הווייתה של המשפחה, ומבטאים את כישלונה. כאשר מגיעה התסיסה עד משבר, עלולה המשפחה להגיע למצב של אי-תפקוד ואף להתפרק.


בכל אחד ממצבי הלחץ טמונים איומים לשלומם ולהתפתחותם של בני המשפחה וכן ליכולתה של המערכת המשפחתית לשמור על איזונה. נוכח איומים אלה מפעילה המערכת מנגנונים, שתפקידם להגביר את האיום או ליצור חיסון מפניו.


יש מערכות משפחתיות בהן התפקידים גמישים יותר ובאחרות הם נוקשים. המאפיין הבולט של המערכת נוקשה הוא קיום חומות בלתי חדירות בין בני המשפחה. חלוקת התפקידים במשפחה סטריאוטיפית ואינה מותאמת לבני המשפחה. החוקים נקבעים כגזירה ואינם משתנים, אפיקי התקשורת חסומים. מערכת זו דלה בגילויי תמיכה הדדית, ועשירה בנטייה לבידוד ולהענשה. במערכת כזו צומח תפקיד "השעיר לעזאזל".


חיפוש השעיר לעזאזל - מהקולקטיבי לפרטי


הדינמיקה של מציאת פתרון תוך-משפחתי ללחצים מקבילה לנהלים חברתיים בעלי תפוצה רחבה, לפיהם נבחר אדם אחד או קבוצת-מיעוט המסמלים את הישות הרעה ומוקעים מן הקהילה. כאשר לא קיימים טקסים המשחררים את החברה מהעוינות המצטברת בה, מתפתח תהליך של רדיפת קבוצות מיעוט והאשמתן במלחמות, במגיפות ובאסונות טבע.

זהו תהליך של בחירת האשם, שלא פס מן החברה האנושית, וקיבל את הכינוי "חיפוש השעיר לעזאזל".

גם המערכת המשפחתית זקוקה לנציג שינקז את בעיותיה ויקטין את המתח הנוצר בה.

אמנם ביכולתה לבחור לתפקיד זה גורם שמחוצה לה, אולם אז מחירה של בחירה כזו עלול להיות חשיפה של הבעיות ברבים וסיכון היחסים עם הסביבה. לפיכך המערכת שחרדה ליחסיה עם הסביבה תבחר את הקורבן מקרבה, זהו השעיר לעזאזל.


קיימים הבדלים בין השעיר לעזאזל הקולקטיבי והפרטי:


 • התהליך המשפחתי, בשונה מהקהילתי, הוא סמוי ובלתי-מודע.

 • בשונה מהקהילתי, המשפחה לא מתכוונת להיפטר מהשעיר לעזאזל. ובמקרה שהמיועד לתפקיד זה מת או נוטש את המשפחה, ייבחר אחר במקומו, וכך התפקיד מועבר מדור לדור.


מטרתו הסמויה של התהליך היא השמירה על המשך קיומה של המשפחה.


 • כאשר ארגון המערכת גמיש, נופל התפקיד, לחליפין ובאורח זמני בלבד, בחלקו של חבר זה או אחר במשפחה. אולם כאשר המשפחה פועלת עפ"י חוקים נוקשים, ניכרת הנטייה להטיל את ההתמחות בתפקיד השעיר-לעזאזל על חבר נבחר בקביעות.

 • בחירת הקורבן אינה מקרית, הנבחר מסמל את הבעיות החברתיות והפסיכולוגיות של המערכת.

 • כדי למנוע שיבושים בתפקוד התקין של המשפחה, מועידים לתפקיד זה אדם שאינו מבצע פונקציות חיוניות בחיי-המשפחה. עמדתו הפגיעה של ילד במשפחה עושה אותו למטרה נוחה.


כאשר שוררת בין זוג הורים איבה סמויה, המונעת תקשורת ישירה ביניהם, נוצר משולש יחסים הרסני, שבו הם עוקפים את הקונפליקטים ביניהם ומטילים אותם על הילד. תהליך זה, הסמוי ברובו, נעזר באסטרטגיות שונות. כגון:


 • הטלת משימות מעבר ליכולתו של הילד, שאי-ציות להן גורר עונש של מניעת אהבה או השתלת רגשי אשמה.

 • או בידוד הילד באמצעות לעג או השפלה.


שיטות אלו מזרזות הופעת בעיות התנהגות אצל הילד, המשמשות הצדקה לתמרונים השונים, ואף מספקות נושא לגיטימי של דאגה וטיפול, המאחד את בני-המשפחה.


כיצד משמש השעיר לעזאזל את המטרה העליונה של איחוד המשפחה?


 • אם הוא "הילד הרע" – מגבשת ההתנגדות כלפיו את כל היתר לחזית אחת.

 • אם הוא "התינוק חסר הישע" - החולה או זה שנכשל במשימות ההתפתחות – הדאגה לשלומו קושרת את בני המשפחה.

 • אם הוא "השונה ויוצא-הדופן" – מתאחדת המשפחה בסולידריות של הגנה על המשותף לה, ודוחה או מבודדת אותו.


דינמיקה ידועה מראש של השעיר לעזאזל - תסמונת הכבשה השחורה


השעיר לעזאזל מועיל למשפחה כקבוצה בטווח הקצר ורק למראית עין, כיוון שהוא מאפשר למשפחה לברוח מהתמודדות ישירה עם בעיותיה. יחד עם זאת התפקיד הזה מתקיים במערכת המשפחתית הנוקשה ומועבר מדור לדור. המצאותו של תפקיד זה במערכת המשפחתית מלמדת על דפוס משתחזר וחוזר של טראומה שהמערכת נזקקת לה כדי להוסיף ולנוע.


מה שנראה זה שלאחר שהילד שירת את יציבות המשפחה לזמן-מה, הוא יהפוך לגורם למתחים קשים שיופיעו כהתנהגויות אלימות, מחלות גופניות ונפשיות, הללו עלולות להחריף אפילו יותר כאשר המערכת המשפחתית נתונה בלחצים הקשורים בלידת ילד חריג או בגירושים.איך לשחרר את השעיר לעזאזל מתפקידו?


כאשר מטפלים בבעיה של אחד מבני המשפחה בלבד, באדם "הבעייתי", מופר המאזן הנפשי והרגשי של המשפחה. לכן, כדי להבין את התהליכים המשפחתיים לשקמם ולרפא את הדינמיקה הבעייתית, עלינו לראות את המשפחה כמערכת רב דורית המתמודדת במצבי-לחץ ותרה אחר דרכים להגיע לאיזון הדרוש לה.


קונסטלציה משפחתית מאפשרת לנו לזהות ולחשוף במהרה את הדינמיקות הסמויות המנהלות את המערכת המשפחתית. באמצעות העבודה בטכניקה זו ניתן לסייע למערכת המשחזרת את האיזון הפתולוגי, ולהציע לה איזון אחר, חדש בריא ומיטיב עבור כלל חבריה.share blog

 

סיון אבני, יועצת זוגית ומשפחתית. טיפול זוגי מבוסס קונסטלציה משפחתית בקריית טבעון.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Anchor 1
bottom of page