top of page

"אני מרשה" - שירה מרפאת מאת ברט הלינגר


דבר המתרגמת:

זהו הראשון בסדרת תרגומים לכתבי שירה של ברט הלינגר. בשבועות הבאים יועלו בבלוג טקסטים נוספים בסוגת שירה מרפאת.

לקריאת הטקסט יש להתכוונן - לפנות למעצמך מרחב נעים, לגוף ולנשמה. לקרוא לאט. לזכור לנשום!, לחזור ולקרוא שוב ושוב את המשפטים והמילים שעושות מסאז' לנשמתך.

קריאת "אני מרשה" - שירה מרפאת מאת ברט הלינגר, היא אכן בעלת יכולות ריפוי.

זהו טקסט נפלא בעיניי ועל כן החלטתי לתרגמו ולהנגישו בעברית.

מייחלת שקריאה זו תביא מרגוע ומזור לנשמתך, כשם שהיא עבורי.

סיון אבני


sunfower field

"אני מרשה" / ברט הלינגר


אני מרשה, וכך זה מתחיל,

איזו התפתחות, איזה סיום.

הן זאת ידעתי,

קארמה ואיזון החלו הכל.

כל שקורה - בלתי נמנע הוא.

אם אסרב,

לבדי אסבול.

כל שביכולתי לעשות

להרשות.


אני מרשה לאחרים להיות כפי שהם.

אני מרשה להם לחשוב כפי שהם,

שישפטו אותי, יפעלו כלפיי כרצונם.

הן זאת ידעתי,

הם כפי שהינם,

ובעיניהם צודקים.

אם אסרב,

לבדי אסבול.

כל שביכולתי לעשות

להרשות.


אני מרשה למחשבותיי לזרום.

אני מרשה לכל מחשבה לצוץ,

להתקיים,

ואז להתפוגג.

הן זאת ידעתי,

המחשבות עצמן חסרות מהות, אין להן עניין מיוחד בי

עליהן לבוא, להיות ולחלוף.

אם אתנגד,

לבדי אסבול.

כל שביכולתי לעשות

להרשות.


אני מרשה לרגשותיי לצוף.

אני מרשה לכל רגש לנבוט,

להתפתח,

לחלוף.

הן זו ידיעתי

רגשות הן רק תחושות גופניות,

לא רעות או טובות.

התנגדות רק מגבירה אותן.

אם אסרב להרגיש,

לבדי אסבול.

כל שביכולתי לעשות

להרשות.


אני מרשה לעצמי להיות כפי שהנני

אני מרשה זאת.

זו התנהגותי, אלה תגובותיי, כל מעשיי

הן זאת ידעתי,

הנראה בחוץ משקף את הפנים

אותי בעומקי, עם תבונתי.

אם אסרב לקבל זאת,

לבדי אסבול.

כל שביכולתי לעשות

להרשות.


זאת ידיעתי,

הנני כאן עבור חוויות ההווה.

בכל רגע,

כל שעליי לעשות -

להרשות במלואי,

לחוות הכל,

לחוות במלואי

ליהנות במלואי

הבט

רק הבט

הרשה הכל,

בדיוק כפי שהינו.share blog

 

סיון אבני יועצת זוגית ומשפחתית. טיפול זוגי מבוסס קונסטלציה משפחתית בקריית טבעון ואונליין.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Anchor 1
bottom of page