53.jpg

מהי דינמיקה משפחתית?

הדינמיקה המשפחתית היא דפוסי האינטראקציות בין קרובי משפחה, תפקידיהם ומערכות היחסים שלהם, והגורמים השונים המעצבים את האינטראקציות ביניהם. לכל מערכת משפחתית יש דינמיקה ייחודית משלה, אם כי ישנם כמה דפוסים נפוצים.

הקונסטלציה המערכתית המשפחתית עוסקת בדינמיקות המשפחתיות החבויות, המתפרשות לאורך הדורות, ומנהלות ומפעילות אותנו. בכל משפחה יש דינמיקות בריאות המתקיימות לצד פתולוגיות (דינמיקות שאינן בריאות).

 

אנחנו מושפעים מהדינמיקה המשפחתית בשושלת ממנה באנו גם אם איננו מכירים את אבותינו ואמהותינו הקדומים, גם אם נמסרנו לאימוץ, גם אם לא הכרנו מעולם את הורינו הביולוגיים.

הקונסטלציה המשפחתית מניחה את עקרון השייכות - כל מי שנהרה לשושלת שייך לשושלת, לפיכך גם עוברים שנפלו, שנפטרו ברחם, ואפילו עוברים בתצורתם הראשונית במבחנת IVF גם הם משפיעים ומושפעים מהדינמיקה המשפחתית.

היות והקונסטלציה ככלי טיפולי עוסקת בעיקר בפתולוגיות, כלומר בדינמיקות שאינן בריאות, עולות בקליניקה הרבה טראומות שהתרחשו במשפחה לאורך הדורות. לפי עקרון השייכות, גם כל מי שפגע במי מחברי המערכת המשפחתית שייך אל הדינמיקה המשפחתית שיש בה משולש יחסים של תוקף מושיע וקורבן ("משולש הדרמה").

 

חשיפת הדינמיקות הנסתרות המנהלות אותנו בחיינו בהווה ושמקורן בעבר המשפחתי שלנו היא חלק אימננטי מתהליך קונסטלציה משפחתית.

מתוך קילוף שכבות מהתת מודע והעלאתן לרמת המודע ניתן לבצע ריפוי לחיינו ולכל המערכת המשפחתית אליה אנו שייכים. 

 

לפי עקרונות הקונסטלציה המשפחתית, דינמיקה לא בריאה (פתולוגיה) תגרום לתקיעות במערכת שתחווה כתחושות חוסר שייכות, חוסר ביטחון, ויכולה להתבטא גם ב-נתקים במשפחה, דכאון מתמשך, חרדות, התנתקויות רגשיות, הפרעות קשב וריכוז, הפרעות אכילה, אובדנות, אלרגיות ומחלות כרוניות.

ריפוי הדינמיקה המשפחתית בגישת הקונסטלציה המערכתית משפחתית הוא החזרת הסדר הטבעי של האהבה, כאשר דור ההורים נותן לדור הילדים באיזון בריא, הגדולים נותנים לקטנים לאורך השושלת, תומכים בהם ומעניקים להם את ברכת החיים.

ריפוי הדינמיקה המשפחתית מורגש בשדה העבודה הקונסטלטיבית כאשר כל הנציגים והייצוגים בשדה מרגישים בנוח במקומם ובמיקומם, או אז גם המונחה יכולה לחוש הקלה. האהבה יכולה לזרום שוב בחופשיות לכל חלקי המערכת ובמורד הדורות.

טיפול זוגי משולב הדרכת הורים בגישה מערכתית מיועד לשפר את הדינמיקה הזוגית והמשפחתית שלכם.

המקום שבו אנו צודקים

מן המקום שבו אנו צודקים,

לא יצמחו לעולם

פרחים באביב.

המקום שבו אנו צודקים

הוא רמוס וקשה

כמו חצר.

אבל ספקות ואהבות עושים

את העולם לתחוח

כמו חפרפרת, כמו חריש

ולחישה תשמע במקום

שבו היה בית

אשר נחרב.

יהודה עמיחי