בלוג

שפת הסמלים היא
השפה הטבעית של הנפש

קרל יונג