סיון-2.jpg

בלוג

 
סיון-3.jpg

שפת הסמלים היא השפה הטבעית של הנפש

קרל יונג